• +374 10 520268


  unitrans@netsys.am

  Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ բեռը ներմուծելու համար

  Կատեգորիա - F.A.Q

  Որպես բեռը ուղեկցող փաստաթղթեր են համարվում սովորաբար 3 բնօրինակ հաշիվ-ապրանքագրերը և անհրաժեշտ բնօրինակ սերտիֆիկատները:
  Սերտիֆիկատները կարող են լինել Ծագման, Համապատասխանության, Ֆիտո-սանիտարական, Սննդի անվտանգության, Վետերինար, Չափագիտության ազգային ինստիտուտի և այլն՝ կապված ներմուծվող բեռի տեսակից:

  Փաթեթավորման թերթիկը ոչ պարտադիր, բայց խրախուսվող փաստաթուղթ է:

  Վերոնշյալ փաստաթղթերի հիման վրա լրացվում են ավտոբեռնագիրը և TIR Carnet գրքույկը (եթե անհրաժեշտ է), որոնք ուղեկցում են բեռը հաշիվ-ապրանքագրերի և սերտիֆիկատների հետ միասին:

  Փաստաթղթերի լեգալիզացիա չի պահանջվում: